Parcuri noi în oraşul Năvodari cu fonduri europene

Orașul Năvodari a devenit în cel mai scurt timp una dintre cele mai ,,verzi” din din județul Constanța cu ajutorul fondurilor europene. După impementarea proiectului ”Îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice și spații verzi în orașul Năvodari” cod MySMIS 115092 Orașul năvodari a ajuns la 10,77 mp de spaţiu verde per locuitor.

Mai exact prin implementarea proiectului  ”Îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice și spații verzi în orașul Năvodari” s-au amenajat 3 parcuri noi pe o suprafață de aproximativ 48.816 mp.

Primul parc în zona străzii Midiei, al doilea în zona Pieței de Pește – Faleză/Front Canal și cel de-al treilea în zona La Gratare. Prin implementarea proiectui 90% din suprafața terenului a fost ocupată de spații verzi amenajate estetic, iar pe 10% a fost montat mobilier urban de tip băncuțe, coșuri de gunoi și pergole decorative ș.a.

Pentru copii au fost montate locuri/complexe de joacă, leagăne și balansoare, parcurile nou amenajate au devenit spații optime pentru petrecerea timpului liber. Au fost plantate foioase, conifere și arbuști decorativi, iar spațiile verzi au fost prevăzute cu rulouri de gazon și flori.  Parcurile au fost prevăzute cu stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice. Aleile pietonale au fost finisate cu piatră naturală (granit).

Obiectivul principal al proiectului a constat în transformarea în parcuri/spații verzi a celor trei terenuri neutilizate, noile parcuri fiind destinate îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățenilor, principalul rezultat atins fiind acela de a crește suprafața verde a orașului, fiind urmărită și satisfacerea nevoii de agrement și recreere a locuitorilor orașului Năvodari și reducerea nivelului de poluare, concomitent cu îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Proiectul a fost implementat în orașul Năvodari, pe o perioadă de 86 de luni (01.11.2016-31.12.2023), cu o valoare totală de 21.123.241,26 lei (inclusiv TVA), din care 17.954.755,07 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.746.021,36  lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 422.464,83 lei este contribuția beneficiarului.

Note: Relații suplimentare despre proiect se pot obţine de la Beneficiar, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAŞUL NĂVODARI, telefon 0241-760353, int. 136, e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro.

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here