O nouă ședință a Consiliul Județean Constanța

Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 26 mai 2021, ora 13,00, ședință ce se va desfășura în sistem videoconferință, în conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 265 din 20.05.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 26.05.2021, ora 13,00.
I. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Țapliuc Florentin-Adrian.
Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 21.04.2021.
II.
Proiect de hotărâre nr. 102/13.04.2021 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică a unor spații, proprietate publică a Județului Constanța, situate în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei Constanța”, în scopul desfășurării de activități comerciale.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul de hotărâre nr. 112/07.05.2021 privind modificarea componenței comisiei de specialitate pentru Mediu și Agricultură a Consiliului Județean Constanța, mandatul 2020-2024.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul de hotărâre nr. 113/07.05.2021 privind darea în folosință gratuită către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a unor bunuri mobile achiziționate în cadrul Proiectului “Patrimoniul Cultural Comun- Sursă pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre”- Treasure, cod eMS BSB-371.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul de hotărâre nr. 114/07.05.2021 privind actualizarea valorii totale și a duratei de implementare aferente proiectului “Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul de hotărâre nr. 115/10.05.2021 privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța să intabuleze bunul imobil situat în orașul Negru Vodă, strada Mangaliei nr. 53, aflat în domeniul public al județului Constanța și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiectul de hotărâre nr. 116/10.05.2021 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.271/27.11.2015.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr. 117/10.05.2021 privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe și restituirea suprafeței de teren de 1.180 mp situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 4C, Municipiul Constanța, Județ Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr. 119/20.05.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr. 120/20.05.2021 privind rectificarea listei de investiții pe anul 2021, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.121/20.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr. 122/20.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de Evenimente Culturale ,pe anul 2021, al Centrului Cultural Județean Teodor T. Burada.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr. 123/20.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și modificarea Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Națională Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr. 124/20.05.2021 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr. 50/19.02.2021 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2021.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

Proiect de hotărâre nr. 125/20.05.2021 privind aprobarea modificării propunerii financiare a proiectului cu titlul “Sprijin pentru o viață normală” din cadrul Programului de Interes Național “Înființarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/Centre de Criză și Locuințe Protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”.
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

Proiectul de hotărâre nr. 126/20.05.2021 privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al Comunei Independența în domeniul public al Județului Constanța în vederea realizării proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.118/20.05.2021 privind valorificarea prin vânzare la licitație publică deschisă cu strigare a autoturismului marca Land Rover model Freelander 2.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.127/20.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de mare”
Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

Proiect de hotărâre nr. 128/20.05.2021 privind validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here