Lansare Apel de Selecție măsura M6/6B Sesiunea nr. 1, anul 2022

 1. Grupul de Acțiune Locală Constanța Centru lansează măsura M6/6B „INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE BAZĂ LA SCARĂ MICĂ” astfel:
 2. Data lansării apelului de selecție: 30 MAI 2022
 3. Măsura lansată prin apelul de selecție: M6/6B „INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE BAZĂ LA SCARĂ  MICĂ”

Beneficiari eligibili:

 • Comune și asociațile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school).

ATENŢIE! Reprezentantul legal al comunei  poate  fi  Primarul  sau  înlocuitorul de drept al acestuia.  Reprezentantul  legal  al  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  este  preşedintele  consiliului  de  administraţie,  în  conformitate  cu  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice locale,  republicată,  cu modificările  şi  completările ulterioare).  Punctul/punctele  de  lucru,  după  caz,  ale  solicitantului  trebuiesă  fie  situate  în  spațiul  rural,  activitatea  desfășurându‐se în spațiul rural. 

 1. Fondurile disponibile pentru măsura M6/6B: 171.634,43  euro
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 171.634,43 euro
 1. Data limită de primire a proiectelor: 30 IUNIE 2022
 2. Locul unde se pot depune proiectele: Sediul GAL Constanța Centru din Localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 42, Căminul Cultural, et. 1, jud. Constanța, luni – vineri în intervalul 10:00 – 14:00. Se vor depune 1 exemplar original, 2 exemplare copie și 2 exemplare pe CD (ce vor conține scan-ul Cererii de Finanțare si Cererea de Finantare in format editabil).
 3. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii M6/6B – „Investitii in infrastructura de bază la scara mică” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul galconstantacentru.ro.
 4. Datele de contact ale Asociației Grup de Acțiune Locală Constanța Centru unde solicitanții pot obține informații detaliate sunt:

Adresă: Jud. Constanța, Loc. Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr.42,  Căminul Cultural, et.1.

       Telefon: 0760.621.511

       E-mail: galconstantacentru@yahoo.ro

       Site: www.galconstantacentru.ro

       Program funcționare: Luni – Vineri, orele: 09:00 – 17:00

 1. Asociația Grup de Acțiune Locală Constanța Centru vă pune la dispoziție, la sediul acesteia, variante pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de către GAL.
Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here