Grupul de Acțiune Locală Constanța Centru lansează măsura M3/6A „Investiții în afaceri non-agricole”

Grupul de Acțiune Locală Constanța Centru lansează măsura M3/6A „Investiții în afaceri non-agricole” astfel:

 1. Data lansării apelului de selecție: 10 OCTOMBRIE 2022
 2. Măsura lansată prin apelul de selecție: M3/6A „Investiții în exploatații non-agricole” – Fonduri EURI

Beneficiari eligibili:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

Atenție!

 • În cadrul prezentei măsuri, solicitantul trebuie să aibe capital 100% privat.
 • Solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
  • Micro-întreprindere – maximum 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • Întreprindere mică – între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.        
 1. Fondurile disponibile pentru măsura M3/6A: 154,24 euro
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 100.154,24 euro
 3. Data limită de primire a proiectelor: 10 NOIEMBRIE 2022      
 4. Locul unde se pot depune proiectele: Sediul GAL Constanța Centru din Localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 42, Căminul Cultural, et. 1, jud. Constanța, luni – vineri în intervalul 10:00 – 12:00. Se vor depune 1 exemplar original, 1 exemplar copie și 2 exemplare pe CD (ce vor conține scan-ul Cererii de Finanțare).
 5. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii M3/6A „Investiții în afaceri non agricole” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.galconstantacentru.ro.
 6. Datele de contact ale Asociației Grup de Acțiune Locală Constanța Centru unde solicitanții pot obține informații detaliate sunt:

Adresă: Jud. Constanța, Loc. Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr.42,  Căminul Cultural, et.1.

       Telefon: 0769.292.187

       E-mail: galconstantacentru@yahoo.ro

       Site: www.galconstantacentru.ro

       Program funcționare: Luni – Vineri, orele: 08:00 – 17:00

 1. Asociația Grup de Acțiune Locală Constanța Centru vă pune la dispoziție, la sediul acesteia, variante pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de către GAL.
Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here