Grupul de Acțiune Locală Constanța Centru lansează măsura M1/2A „Înființare și modernizare exploatații agricole – sector vegetal”

Grupul de Acțiune Locală Constanța Centru lansează măsura M1/2A „Înființare și modernizare exploatații agricole – sector vegetal” astfel:

 1. Data lansării apelului de selecție: 10 OCTOMBRIE 2022
 2. Măsura lansată prin apelul de selecție: M1/2A „ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE EXPLOATAȚII AGRICOLE” – SECTOR VEGETAL

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare)
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA.
 • În cazul stațiunilor de cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de investiție și nu activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice).
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/ 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

ATENȚIE!

În conformitate cu prevederile PNDR 2014-2020 privind asigurarea demarcării între fonduri, Grupurile de Producători recunoscute preliminar din sectorul legume-fructe nu sunt eligibile pentru finantare prin PNDR (Pilonul II) deoarece sunt finanțate din FEGA (Pilonul I).

 1. Fondurile disponibile pentru măsura M1/2A:000 euro
 2. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 130.000 euro
 1. Data limită de primire a proiectelor: 10 NOIEMBRIE 2022
 2. Locul unde se pot depune proiectele: Sediul GAL Constanța Centru din Localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 42, Căminul Cultural, et. 1, jud. Constanța, luni – vineri în intervalul 10:00 – 12:00. Se vor depune 1 exemplar original, 2 exemplare copie și 2 exemplare pe CD (ce vor conține scan-ul Cererii de Finanțare si Cererea de Finantare in format editabil).
 3. Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii M1/2A – „ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE EXPLOATAȚII AGRICOLE”- SECTOR VEGETAL, sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.galconstantacentru.ro.
 4. Datele de contact ale Asociației Grup de Acțiune Locală Constanța Centru unde solicitanții pot obține informații detaliate sunt:

Adresă: Jud. Constanța, Loc. Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu, nr.42,  Căminul Cultural, et.1.

       Telefon: 0769. 292 187

       E-mail:  galconstantacentru@gmail.com

       Site: www.galconstantacentru.ro

       Program funcționare: Luni – Vineri, orele: 08:00 – 17:00

 1. Asociația Grup de Acțiune Locală Constanța Centru vă pune la dispoziție, la sediul acesteia, variante pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de către GAL.
Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here