Finalizare și modernizare clădire cu funcție cultural-recreativă – Casa de Cultură Năvodari și Extindere și Modernizare Scuar public – Centrul Civic Năvodari

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Năvodari, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat în data de 03.08.2020 contractul de finanțare pentru proiectul „Finalizare și modernizare clădire cu funcție culturalrecreativă – Casa de Cultură Năvodari și Extindere și Modernizare Scuar public – Centrul Civic Năvodari”, cod SMIS 126109.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 “Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii “, Prioritate de investiție 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”.
Proiectul va fi implementat în județul Constanţa, Orașul Năvodari, pe o perioadă de 66 de luni (respectiv între 01.07.2018 și 31.12.2023), are o valoare totală de 23.105.653,01 lei, din care 19.419.944,00 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.970.109,14 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 715.599,87 lei este contribuţia beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului este finalizarea și modernizarea Casei de Cultură Năvodari împreună cu Extinderea și Modernizarea Parcului Central, în scopul îmbunătățirii calității vieții populației orașului în general și a grupurilor de persoane vulnerabile din localitate, în particular (în special tineri sub 18 ani, persoane vârstnice, șomeri, persoane cu nivel de educație scăzut, persoane cu dizabilități, persoane aflate în risc de excluziune socială) prin crearea și dotarea unui spațiu pentru desfășurarea unor activități culturale și recreative care să contribuie la implicarea locuitorilor în astfel de activități, sa satisfacă nevoia de agrement și recreere a populației și să îmbunătățeascăvaspectul spațiului public urban, iar obiectivele specifice sunt:
1. Finalizarea și modernizarea unei clădiri cultural-recreative cu funcție de Casă de Cultură, cu regim de înălțime P+3E, cu suprafață construită de 1296 mp și suprafață desfășurată de 5184 mp;
2. Reabilitarea Parcului Central al orașului și a străzii adiacente în scopul îmbunătățirii condițiilor de locuire dar și a îmbunătățirii calității și aspectului infrastructurii publice urbane;
3. Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban, prin finalizarea unui
obiectiv cultural important pentru locuitorii orașului, care este în prezent parțial
nefuncțional și dotarea lui cu facilități pentru persoanele cu dizabilități.
Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, urmează a se realiza lucrări de modernizare a Casei de Cultură Navodari împreună cu Extinderea și Modernizarea Parcului Central în orașul Năvodari.
Note: Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul Primăriei Orașului Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1 , sau la numărul de telefon 0241 761 603.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here