Extindere și amenajare la Școala nr.3 din Năvodari

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Năvodari, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat în data de 07.07.2020 contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere și amenajare Școala nr.3 Năvodari”, cod SMIS 124242.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1  “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul Specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu”.

Proiectul va fi implementat în județul Constanţa, Orașul Năvodari, pe o perioadă de 68 de luni (respectiv între 11.05.2017 și 31.12.2023), are o valoare totală de 19.709.706,05 lei, din care 16.753.250,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 2.562.261,80 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 394.194,13 lei este contribuţia beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului constă în extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.3 „Tudor Arghezi” Năvodari, județul Constanța, în vederea îmbunătățirii calității și atractivității actului didactic, la nivelul învățământului primar și gimnazial, reducerii abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirii ratei de absolvire a învățământului obligatoriu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Extinderea infrastructurii educaționale aferentă Școlii Gimnaziale nr.3 Năvodari cu 4.413,49 metri patrati (suprafață desfășurată). Noua infrastructură construită prin proiect constă în construirea unui imobil nou cu regim de înălțime P+3E, construirea unui corp de legătură între imobilul existent și cel nou propus cu regim de înălțime P+2E, realizarea unei săli de sport, construirea unui corp de legătură între corpul nou-construit și sala de sport, amenajarea spațiilor verzi exterioare și amenajarea unui teren de sport multifuncțional exterior.

2. Reabilitarea corpului de clădire în care funcționează Școala Gimnazială nr.3 Năvodari, având regimul de înălțime S+P+2E, în suprafață de 871,50 metri pătrați (suprafață desfășurată). În cadrul acestui obiectiv vor fi avute în vedere lucrări de reabilitare și consolidare a corpului de clădire, lucrări de creștere a eficienței energetice, precum și lucrări de amenajare interioară și instalații.

3. Dotarea infrastructurii educaționale existentă la nivelul Școlii Gimnaziale nr.3 Năvodari, prin construirea a 8 noi laboratoare moderne și construirea/reabilitarea 15 săli de clasă pentru maxim 30 de elevi fiecare, 5 săli de clasă pentru maxim 24 de elevi, fiecare bibliotecă, sală de sport și teren de sport exterior, sală de ceremonii, și spații anexe pentru personalul didactic și nedidactic.

4. Diversificarea, modernizarea și creșterea calității și atractivității actului educațional pentru 633 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr.3 Năvodari, dintre care 27 aparținând unor grupuri defavorizate, ca urmare a creării unor condiții îmbunătățite de desfășurare a actului didactic.

Note: Relații suplimentare despre proiect se pot obţine de la Beneficiar, UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAŞUL NĂVODARI, telefon 0241-760353, int. 136, e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro.

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here